Logo pro-inclusiv.ace-economiesociala.ro

Despre proiect

ASOCIAȚIA DE TINERET PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ȘTIINȚĂ SOLARIS, în parteneriat cu GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL (Partener 1) și ASOCIAŢIA CONSULTANŢILOR ŞI EXPERŢILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA (Partener 2) implementează proiectul „PRO INCLUSIV: servicii OSC de calitate, pentru piața muncii”, Cod SMIS 310865.

Proiectul este co-finanțat din Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027, Prioritatea P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 - Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III -  Organizațiile societății civile - regiuni mai puțin dezvoltate.

 

Obiectiv general: creșterea capacității organizațiilor societății civile (OSC-uri) de a acționa ca actori instituționali pe piața muncii relevanți, moderni, vizibili, focalizați pe dialog civic, intervenții sustenabile, personalizate și măsuri active, pentru incluziune și calitate în ocuparea categoriilor dezavantajate, în 4 regiuni mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia).

 

Grup țintă:

1) Asociații, fundații, federații (înființate conform O.G 26/2000), care, potrivit documentelor statutare au ca obiective implementare măsuri specifice pentru piața muncii: 50 organizații societate civilă/OSC-uri.

2) Membri/specialiști ai partenerilor sociali (asociații/fundații/federații): 100 persoane.

 

Rezultate așteptate:

Informarea cu privire la proiect și recrutarea organizațiilor societății civile&persoanelor din grupul țintă

·        4 evenimente de informare – câte unul în fiecare regiune vizată.

·        4 întâlniri de lucru cu instituții colaboratoare din regiuni.

·        2 anunțuri publicate periodic, în cadrul a diverse portaluri on-line cu acoperire regională/națională.

·        4 anunțuri - câte 1 anunț publicat în mass media, la nivelul fiecărei regiuni.

Selectarea grupului țintă

·        50 dosare înscriere ONG/OSC-uri (asociații și fundații, inclusiv federații).

·        100 dosare înscriere persoane GT (membrii /specialiști ai partenerilor sociali).

Organizarea și furnizarea de servicii de sprijin de dezvoltare instituțională

·        50 organizatii (asociații și fundații) sprijinite în perioada de implementare a proiectului asistate prin servicii de sprijin.

·        50 organizații (ONG-uri/OSC-uri) active care și-au consolidat capacitatea și au dezvoltat activități specifice pieței muncii, în perioada de implementare a proiectului.

·        1 program de servicii personalizate de sprijin (consiliere).

·        1 Portofoliu cu instrumente de digitalizare, care faciliteaza activitatea OSC.

Dezvoltarea de instrumente de lucru pentru îmbunătățirea capacitații OSC de analiza&monitorizare a pieței muncii

·      2 instrumente de lucru elaborate si diseminate: 1 ghid cu intrumente, metode și resurse de analiză&monitorizare a pieței muncii; 1 „Radiografie Comunitate” (RC), care vizează comunitatea specifică în care activează un OSC, din perspectiva pieței muncii.

Crearea și dezvoltarea unui set de carduri - suport în consiliere

·        1 set digital de carduri – instrument suport în consiliere vocațională.

Dezvoltare rețele online informale cu OSC-urile integrate în proiect

·        4 rețele regionale constituite și activate.

·        1 document de poziție, cu recomandări cheie: „Calitate&sustenabilitate în cooperare și dialog civic pentru ocupare”, elaborat si diseminat.

Organizarea de sesiuni de dezbateri regionale

·        8 sesiuni de dezbateri organizate - cel puțin 25 de participanți/sesiune.

Schimb bune practici

·        1 schimb de bune practici în Spania (ca vizită de lucru transnațională), organizat și derulat.

·        50 persoane (reprezentanți ai celor 50 OSC-uri integrate în proiect), care participă la schimbul de bune practici.

Organizare și derulare program de formare „Consilier vocațional”

·        cel puțin 5 serii de curs organizate, 100 cursanți integrați în programul de formare „Consilier vocațional”, finalizat cu certificat de absolvire.

Organizare și derulare program de formare „Competențe sociale, civice și de mediu”

·        cel puțin 2 serii de curs organizate, 50 cursanți integrați în programul de formare „Competențe sociale, civice și de mediu”, finalizat cu certificat de absolvire.

Organizare și derulare program de formare „Competențe digitale de utilizarea tehnologiei informației”

·        cel puțin 2 serii de curs organizate, 50 cursanți integrați în programul de formare „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației”, finalizat cu certificat de absolvire.

Organizare și derulare acțiuni online de informare&conștientizare

·      1 concept acțiuni online de informare&conștientizare, 2 sloganuri, pentru fiecare componentă vizată, elaborate și diseminate, cel puțin 10 materiale diseminate pe diferite canale online, pe fiecare componentă, în parte.

Crearea și dezvoltarea unui Index de analiză&evaluare a dialogului civic, în modernizarea serviciilor pieței muncii

·        3 ateliere de pilotare a Indexului, cu reprezentanti OSC-uri.

·        1 Index de analiză&evaluare a dialogului civic, în modernizarea serviciilor pieței muncii, elaborat și diseminat.

 

Perioada implementare: 01.06.2024 – 31.05.2026 (24 de luni).

 

Valoarea eligibilă totală: 4,963,700.48 lei, din care 4,140,840.81 LEI reprezinta valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE+ și 730,736.62 LEI reprezinta valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 92,123.05 LEI cofinanțare.

 

Contact:

E-mail 1: pro-inclusiv@googlegroups.com

E-mail 2: ace_economiesociala@yahoo.com

 

 

 

Data: 1 iunie, 2024
vizualizări: 586